Úvod

Když měl Áron dva měsíce, začali jsme uvažovat o zpracování Bible tak, aby ji mohl chápat a seznamovat se s ní. Když mu byli téměř čtyři a půl práci jsme dokončili. Zvládli jsme připravit příběhy od Adama po Mojžíše. Pestrost a rozmanitost příběhů Bible způsobila, že jsme jen z části zvládli obsáhnout danou tématiku.

Přizvali jsme ke spolupráci naše kamarády, nadané tvůrce Vlastimila Ciesara, Pavla Rusnoka, Jolanu Kaletovou, Jakuba Tomoszka a vynikajícího malíře Andrzeje Cieślara. Někdy v průběhu příprav nazval Štefan Baran naši práci "Čtení pro Árona" a z pracovní verze se stal název konečný.

Kniha slouží k orientaci i porozumění dvou CD, která obsahují příběhy, básně, písně, ukolébavky, říkanky. Omalovánka je tematicky zaměřená a může posloužit posluchači k lepší představě, jak mohla vypadat např. Babylónská věž , Archa či Hovnivál.

Rozhodli jsme se, že nepřipravíme pro děti předškolního věku a prvního stupně příběhy jako jeden celek, ale nabídneme více možností. Důvod byl prostý, dětská fantazie je neuchopitelná a dokáže vstupovat do různých sfér. Druhým důvodem bylo, že jsme chtěli přizvat k poslechu rodiče, prarodiče a dát jim možnost vysvětlit věci nejasné.

Snažili jsme se držet příběhů z Bible co jak nejvěrněji, ale né vždy to bylo možné, hlavně v případech, kdy se příběh či píseň opírala pouze o jeden či dva verše originálu.

Přejeme příjemný poslech.

lucie a artur

Čtení pro Árona je komplet kniha, 2 audio CD a omalovánka. Obsahuje zpracované biblické příběhy od stvoření po úmrtí Mojžíše formou říkanek, písní, hraných i vyprávěných příběhů.
Délka nahraných stop cca 156 minut. Možno objednat na cteniproarona@seznam.cz nebo zakoupit v prodejních sítích: Samuel, Gimel, Křesťanský život.