Obsazení

Jákob: Jaromír Bílý
Lea: Tamar Czudková
Ráchel: Noemi Boszczyková-Bednarzová
Bilha: Ester Czudková
Zilpa: Gabriela Tomiczková
Lában: Jakub Tomoszek
Pobočník: Andrzej Cieślar
Ezau, Boží posel: Leszek Kaleta
Jákobovi synové, Boží poslové: Štefan Baran. Daniel Cieślar. Adam Sabela. Matouš Čep. Lukáš Pitřík. Daniel Boszczyk. Marek Czudek. Tomasz Czudek.Filip Boszczyk. Szymon Czudek
Dína: Daniela Czudková
Hospodin: Daniel Cieślar
Tanečníci, svatební hosté, otroci: Štefan Baran. Daniel Boszczyk. Filip Boszczyk. Daniel Cieślar. Marek Czudek. Szymon Czudek. Tomasz Czudek. Matouš Čep.Leszek Kaleta. Lukáš Pitřík. Adam Sabela. Monika Benešová. Beata Bobková. Romana Borská. Daniela Czudková. Elizabeth Čepová. Lucie Nowaková. Markéta Pliszová. Lucie Římanová